JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

STS GROUP
16 ส.ค. 62
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านสังคม)
- รับผิดชอบงานศึกษาโครงการต่าง ๆ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการ พบปะประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ - จัดทำแบบสอบถ...

STS GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ