เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. บริหารงานท้้งหมดของ F&B และการดำเนินงานประจำวันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด 2. ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ประจำเทศกาลต่างๆ เพื่อทำการผลิตสื่อต่างๆ ให้กับแต่ละสาขา 3. สามารถ...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ย. 61
2 . IT Support
1.ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร 2.ดูแลระบบ LAN, Network และ Hardware ต่างๆ ภายในองค์กร 3.มีความรู้เรื่องระบบ Network 4.ติดตั้งลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
3 . Area Sales Manager
1 ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและวางแผนการตลาดให้มียอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 3.สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และประสานงานทั้งภายในและภายนอกให้งานสำเร็จ ตามเป้าหม...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
21 พ.ย. 61
4 . กัปตัน
1. ควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพการบริการ , อาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ถูกต้อง รวดเร็ว 2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริ...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ เช่น ทิป,เบี้ยขยัน KPI)
21 พ.ย. 61
5 . พนักงานยกอาหาร
* มีใจรักในงานบริการ * ดูแลยกอาหารเพื่อเสริฟให้แก่ลูกค้า * สามารถยกของหนักได้

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
6 . พนักงานเสิร์ฟ (ประจำ) /Part-time
- ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดให้บริการซึ่งได้แก่ ความเรียบร้อยของการจัดโต๊ะ ให้ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ - แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเมนูแนะนำ สิทธิประโยชน...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ เช่น ทิป,เบี้ยขยัน,KPI,เงินรางวัลจากการขาย)
21 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / พนักงานรับรถรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลการผ่านเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ 3. รายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา 4. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พนักงาน...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ย. 61
8 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างแอร์
1. งานซ่อมบำรุงแอร์ ทั้งระบบ 2. ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ภายในสำนักงาน 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
21 พ.ย. 61
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ