JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer
1. เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ภายในองค์กร (Visual C#,MS SQL,PHP, MySql) 2. ดูแล webpage ของบริษัทและบริษัทในเครือ (HTML,AJAX) 3. พัฒนา Application Mobile 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. Support งาน ...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. บริหารงานท้้งหมดของ F&B และการดำเนินงานประจำวันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด 2. ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ประจำเทศกาลต่างๆ เพื่อทำการผลิตสื่อต่างๆ ให้กับแต่ละสาขา 3. สามารถ...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
3 . พนักงานเสิร์ฟ (ประจำ) /Part-time
- ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดให้บริการซึ่งได้แก่ ความเรียบร้อยของการจัดโต๊ะ ให้ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ - แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเมนูแนะนำ สิทธิประโยชน...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ เช่น ทิป,เบี้ยขยัน,KPI,เงินรางวัลจากการขาย)
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / พนักงานรับรถรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลการผ่านเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ 3. รายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา 4. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พนักงาน...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
5 . ช่างแอร์
1. งานซ่อมบำรุงแอร์ ทั้งระบบ 2. ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ภายในสำนักงาน 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
15 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ