JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound)
- ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ลูกค้าทางโทรศัพท์ - ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายในเรื่องการให้ข้อมูลทางด้านสินเชื่อ

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน 13,000+
16 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่งานจัดการข้อมูลและเอกสารเครดิต
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน 13,000+
16 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-In และสัมภาษณ์ทันทีรับสมัครด่วน !
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-28,000 บาท/เดือน
16 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ