JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน QC (ชั่วคราว 6 เดือน)
ตรวจสอบกระบวนการผลิต กระบวนการต้ม และอื่นๆ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
2 . พนักงานแม่บ้าน / พ่อบ้าน
ดูแลความสะอาดบริเวณ Office และไลน์การผลิต และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
3 . พนักงานต้ม / คุมเครื่อง ฝ่ายผลิต
ควบคุม ดูแลกระบวนการ การผลิต และตรวจสอบ ทำความสะอาดเครื่องจักร (ตามไลน์การผลิต)

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
4 . พนักงานจัดซื้องานช่าง (รายวัน)
สั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่สิ้นเปลือง อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันเตา ถ่านหิน และอื่นๆ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
5 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
ขับรถ 6 ล้อของบริษัทฯ / ส่งสินค้าให้ลูกค้า

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
6 . ช่างไฟฟ้า
1. ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการบำรุงรักษาทวีผล (TPM) 3. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและเ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 เม.ย. 62
7 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ผลิตสินค้าตาม Order ลูกค้า - ควบคุม ดูแล คัดแยก และทำงานตามขั้นตอนกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ (ตามกฎหมาย)
20 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2. จัดซื้อ และสั่งซื้อสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ 3. จัดซื้อ และสั่งซื้อสินค้า (สิ้นเปลือง) ภายในและต่างประเทศ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.จัดทำแผนการ launch สินค้าใหม่ 2.คิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ นำเนอทีมและผู้บริหาร 3.หาข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของสินค้าใหม่ 4.ทำการออกแบบ/รูปแบบ/Concept สินค้าพร้อมนำเสนอและ Support ข้อม...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ