JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดเดรียมเอกสาร - ลงบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อง - ติดต่อหน่วยงานราชการเป็นบางครั้ง

บริษัท พี.ยู.วี. แอ๊คเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
24 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ