JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales(ขายกระดาษ)รับสมัครด่วน !
-วางแผนบริหารแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมาย -นำเสนอขายสินค้าและหาลูกค้าใหม่ -จัดทำรายงานการขายประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ -มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+incentive

บริษัท เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกบัญชี/บัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและบริหารงานระบบบัญชีและการเงินของบริษัท -ดูแลการจัดทำบัญชี ด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และบัญชีทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี -ควบคุมการบันทึกบัญชี การปิดบัญชีรายเดือน...

บริษัท เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
3 . พนักงานธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Update Stock สินค้า 2.จัดทำบันทึกและรายงานการรับ-จ่ายสินค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ 4.อื่นๆ

บริษัท เอ็ม.ดี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ