JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว71
1.ดูแลงานด้านบัญชี (ปิดงบ) 2.บันทึกบัญชี จัดทำหัก ณ ที่จ่าย 3.บันทึกข้อมูลของระบบงานบัญชี 4.ตรวจสอบเอกสารด้านงานบัญชี 5.งานอื่นๆที่ได้รับมองหมาย

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ก.ค. 62
2 . พนักงานเขียนแบบ/Draft man (M&E) / Revit / BIM ประจำโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ
- จัดเตรียมรายละเอียดของแบบ และข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ Shop drawing และจัดทำแผนการจัดทำ Drawing ภายใน - จัดทำแบบ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล - ตรวจสอบแบบ ประสานงาน เกี่ยวกับแบบ...

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . พนักงานขนส่งของ ประจำคลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ
-ขนส่ง เคลื่อนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้า -บันทึกสต็อคสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงานเป็นกะ กะเช้า 7.30-18.00น. กะบ่าย15.30-24.00น. กะดึก 23.30-8.00น.

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบการรับคุณภาพสินค้า 2.ทำการสุ่มตรวจสินค้าในกระบวนการผลิต 3.ติดตาม ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาตัวสินค้าให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 4.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพกับผู้บังคังบัญชา 5.งานอื่...

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
-สามารถทำงานเขียนแบบเครื่องจักรกล หรือระบบสายพานลำเลียง -ประสานงานภายนอก ภายใน -สามารถควบคุมงานส่วนงานออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรกล -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ