JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขียนเเบบ , คิดต้นทุน
รับผิดชอบงานด้านขียนแบบ AutoCadตามหน้าที่รับผิดชอบและร่วมวิจัยและออกแบบ แม่พิมพ์ และงาน New model ตามคำร้องขอของบริษัทและลูกค้าติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆภายในบริษัทฯ

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
2 อัตรา
17 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1 ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชีลูกหนี้ (AR) 2 เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า 3 กระทบยอดการเคลื่อนไหวของบัญชี 4 กระทบ Bank Reconcile ด้านจ่าย-ด้านรับ 5 การตัดชำระหนี้ เเละ ติดตามค่...

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
15 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ