เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรออกแบบ
- ออกแบบโครงสร้างแท็งก์ขนส่งของเหลว - ทำแบบและรายการคำนวณสำหรับแท็งก์ขนส่ง - ทำShop Drawing

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- หาแหล่งข้อมูลสินค้า, ต่อลองราคา ,สั่งซื้อสินค้า , จัดเก็บข้อมูล - ขับรถไปรับสินค้า(กรณีสินค้าไม่ส่งที่บริษัท) - ประสานงานทั่วไป

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
14 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ