เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. บริหาร จัดการงานบุคคลภายในองค์กร 2. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 3. วางแผนและพัฒนาด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 4. ปรับปรุงและพัฒนา JD และการจัดทำ KPI วัด Performance ของพนักงาน...

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
19 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนผลิต
- วางแผนผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า - ติดตามงาน รายงานสถานะของงานให้ผู้บริหารทราบ - ปรับแผนตามสถานะของงานในปัจจุบัน - วางแผนงานโดยใช้ระบบ MRP - สร้าง BOM จากข้อมูลที่ได้จากฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิต ...

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
19 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ