JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรควบคุมงานของโครงการ
1.ควบคุมงานโครงสร้าง/สถาปัตย์อาคารสูง 25 -35 ชั้น 2.ถอดปริมาณจากแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ 3.ตรวจสอบแผนการก่อสร้างของผู้รับเหมาและความถูกต้องของงานก่อสร้างให้เรียบร้อยและเป็นไปตามแบบก่อสร้างและหลักวิศวกร...

บริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ