เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (สาขา)@โรบินสัน กาญจนบุรี | ราชบุรี (CDG)
1. ดำเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขามีรูปแบบของงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. ประสานงานในการจัดเตรียมและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ป้ายประกาศ ฯลฯ ให้พร้อมใช...

Central Group Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน@โรบินสัน กาญจนบุรี (CDG)
1. ตรวจนับ เงินสำรองในห้องมั่นคง พร้อมจัดทำรายงานการปิดเซฟ เป็นประจำทุกวัน 2. ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท, นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด 3. จัดทำรายงานเงินขาด - เกินแคชเช...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
3 . Shop Manager@SupSerSports สาขาโรบินสัน สระบุรี (CDG)
1. บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 5. สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแ...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ Translator ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย@เซ็นทรัล พัทยา บีช (CDG)
• สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าและขายสินค้าต่อเนื่องแก่ลูกค้าได้ และแนะนำรายการส...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่ Customer Service @เซ็นทรัล พัทยาบีช (CDG)
- ให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การออกใบกำกับภาษี,VAT Refund, - การให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆภายในห้าง - ติดตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายต่...

Central Group Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
6 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน ชลบุรี 2 (CDG)
1. บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณพร้อมกับการขาย 3. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ควบคุมพนักงานให้บริการลูกค้าเกิดความพึงพอใจ...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
7 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้าร้าน Just buy@โรบินสัน เชียงราย (CDG)
- บริหาร จัดการแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกินความพอใจ - สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแผนกให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
8 . Sport Consultant@Supersports สาขา Zen, Ladprao, Bangna, Chidlom และPinklao (CDG)
- แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ หรือ สินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า - ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้า ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละบุคคล - ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพแล...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
9 . พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า(Stock Room|Stock admin)@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
- ตรวจ-รับสินค้า, ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า - ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร เบิก-จ่าย สินค้า

Central Group Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง@โรบินสัน พระราม 9 | สุขุมวิท (CDG)
- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟ สปอร์ตไลท์ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ ตล...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
11 . Opreation Audit@เซ็นทรัล ป่าตอง (ภูเก็ต) สาขาใหม่ (CDG)
- ควบคุม ตรวจสอบสต็อกสินค้าในระบบให้ถูกต้องตรงกับสินค้าจริง - ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเช่น การปรับปรุงสต็อก การเบิกเพื่อทำลาย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกขายและแผนกอื่นๆ ...

Central Group Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
12 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน สาขาในกรุงเทพฯ, สระบุรี และกาญจนบุรี (CDG)
1. ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงม...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
13 . หัวหน้าแผนกขายสินค้า | Department Sales Manager (CDG)
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อกา...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล เอ็มบาสซี (CDG)
ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
15 . Customer Assistant Division Manager@Central Chidlom (CDG)
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ