JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายสติ๊กเกอร์ ลาเบล ( Sales )
ขายสติ๊กเกอร์ ลาเบล งานสิงพิมพ์ เข้าพบลูกค้า เข้าเยี่ยมลุูกค้าเพิื่อเพิ่มยอดขาย

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
2 . หัวหน้างานช่างพิมพ์
ควบคุมดูแลช่างพิมพ์ แก้ไขปัญหางานพิมพ์ ประชุม รายงาน สถานการณ์ต่าง ๆ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
3 . Creative/ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์คู่กับลูกค้าและทีมงาน คิดสร้างสรรค์กับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า วางแผน คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ คิดแนวทาง concept งานที่ได้บรูฟ จัดทำภาพและนำเสนอทีมงานได้ ออ...

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบ -ควบคุมวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -คำนวณประมานการาสั่งซื้อวัตถุดิบ -ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- จัดทำแผนฝึกอบรมของพนักงานใหม่ ให้เป็นไปตามระบบฝึกอบรมของบริษัท - ประสานงานวิทยากรภายในบริษัทเพื่อจัดทำแผน OJT ของพนักงานใหม่ - ติดตามการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 ก.ค. 62
6 . ช่างพิมพ์สติ๊กเกอร์รับสมัครด่วน !
คุมเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์งานให้ได้ตรงตาม spec , หรือตามทีลูกค้าต้องการ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
7 . พนักงานประกันคุณภาพ/ QA LAB
- ตรวจสอบวัตถุดิบ - ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป - ตรววจสอบระหว่างการผลิต - จัดทำ COA

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
QA 5 อัตรา /QA LAB 1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อาคาร สถานที่ เครื่องจักร PM บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น และ อื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย -มีรถรับส่ง ธูปะเตมีย์-รังสิต-ม.กรุงเทพฯ-คลองหลวง

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
22 ก.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ