เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . OVERSEA - FREIGHT CO-ORDINATOR
- ประสานงานกับทางเอเจ้นต่างประเทศรวมทั้งติดต่อประสานงานกับสายเรือหรือสายการบินต่างๆเพื่อฺทำการจองเรือหรือเครื่องบินส่งออกและนำเข้าสินค้าให้กับลูกค้า - จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกต่างๆจัดชุดแลกดีโอ ทำบี...

Works Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000
12 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ