JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Supervisor/หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
- ดูแลระบบงานด้าน NCR,งาน Complain และเจรจาต่อลองกับลูกค้าเมื่อเกินงานเคลม - สร้างมาตรฐาน และปรับปรุง procedure ในการทำงานให้มีความเหมาะสมและ Update กับสถานการณ์ - ดำเนินการตอบ 8 D Report สินค้าก...

Alumet Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต / Production Supervisor
1.บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP และใบควบคุมการผลิต 3.สาม...

Alumet Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . Senior HR
1.วางแผนด้านการประเมินผลงาน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร 2.จัดทำข้อมูลปรับผลตอบแทนและจ่าย Bonus ประจำปี 3.ติดตามการประมวลผลผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อจัดทำข้อมูลน...

Alumet Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
4 . วิศวกรฝ่ายผลิต/Production Engineer
1.วางแผนกำลังการผลิต,กำลังคน,เครื่องจักร 2.ติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานทุกตำแหน่งภายในแผนกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.อบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านทฤษฎีการผลิต,และข้อควรระวังต่างๆ 4.ควบคุม Produ...

Alumet Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
5 . Foreman ควบคุมการผลิต
1. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานทุกคนภายในแผนกให้ปฏิบัติตาม SOP 2. ควบคุมดูแลคุณภาพของชิ้นงานก่อนส่งต่อไปให้แผนกต่อไป 3. ควบคุมการดำเนินกิจกรรม 5 ส., TPM ภายในแผนก 4. ควบคุมพนักงานให้ปฏ...

Alumet Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ