JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- วางแผนงานและควบคุมบัญชีต้นทุน - บันทึกรายการบัญชีทั่วไป - รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานคลัง เพื่อนนำเสนอให้กับผู้บริหาร - ปิดงบกำไรต้นทุน - ปิดงบดุล พร้อมรายการประกอบงบดุล - บริหารจัดการภาษี ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
1.วางแผนสำหรับการรับ และการจัดส่งสินค้า รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังโดยประสานงานรวมกับฝ่ายผลิตเพื่อการวางแผนได้อย่างแม่นยำ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งเวลา และสถานที่ 2.ดูแล ตรวจตราการปฏิบัติงาน...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าหน่วยฝึกหัดรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานชั่งสี/เคมี 2. วางแผนการชั่งสี/เคมีตามแผนการผลิต 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการชั่งสี/เคมี 3. ควบคุมสต๊อกสี/เคมี

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 อัตรา
16 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ