JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับสินค้าตามใบส่งสินค้า - เบิก-จ่ายสินค้าตามการขอเบิก - ทำรายงานสินค้าคงเหลือ - จัดระเบียบสินค้าในสโตร์ - ทำงานจันทร์ - ศุกร์

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
24 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด -ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง -วางแผนเรื่องความปลอดภัยต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
3 . Technician Service (รับวุฒิ ปวช. - ป.ตรีจบใหม่)
- รับผิดชอบงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างและลูกค้า เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
4 . Sr. Estimate Engineer
- ถอดแบบและประเมินราคางานระบบอาคาร - ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
24 ก.ค. 62
5 . Technician CCTV รับปวช ถึง ป.ตรีจบใหม่
ติดตั้งงานระบบ CCTV, Access Control, BAS Pre-commissioning/ Commissioning ตามคำสั่งของหัวหน้างาน งาน Building Automation System/ Security System ออกตาม site งาน

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
24 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ