JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
- ดูแลบริเวณรอบๆโครงการ บริษัทฯ (โครงการแถวรังสิต คลอง 1) - ดูแลคน เข้า-ออก แลกบัตร - ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม หมายเหตุ เป็นพนักงานของบริษัทฯโดยตรง มีสวัสดิการ ตามกฏหมายกำหนด สังกัดหน่วยงาน บุคคล...

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 480 บาท/วัน
13 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกรรม (โอนกรรมสิทธิ์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์(บ้านที่ดิน) - ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินเรื่องเอกสารนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น ซื้อ-ขาย-โอนกรรมสิทธิ์ - ติดต่อประสานงานหน่อยงานราชการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ปะปา อบต. ...

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
13 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน (สำรวจ)
- ควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย,สำรวจพื้นที่ก่อสร้างหน้างาน, ประเมินราคา, งานต่อเติม และงานสถาปัตย์ - รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-23,000
13 ก.ย. 62
4 . จนท.ฝ่ายขาย (บ้านจัดสรร) รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ