JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CEO
1.รับผิดชอบ ดูแล บริหารการดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . CFO
1.ดูแลบริหารงานด้านการบัญชี การเงินทั้งหมด 2.รับผิดชอบการติดต่อกับผู้สอบบัญชี และตัดสินใจเรื่องงบการเงินของบริษัท 3.รับผิดชอบควบคุมดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง 4.ดูแลเรื่...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้อำนวยการฝ่ายงานขนส่งสินค้า
1.บริหารงานฝ่ายขนส่งสินค้าทั้งหมด 2.วางกลยุทธ์และจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและแผนธุรกิจขององค์กร เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง 3.บริหารบุคคลากรในฝ่ายขนส่งสินค้าให้สามารถปฏิบั...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สรรหา/อบรม
1.รับคำสั่งตามใบขอบุคลากรของฝ่าย 2.วางแผนการสรรหาพนักงานในพื้นที่ที่บริษัทฯมีการให้บริการ 3.วางแผนการสรรหานอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด) 4.ติดตามดูแลพนักงานที่สรรหาเข้าเพื่อประเมินผลเพื่อวางแผนงานและปรับ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าสต๊าฟงานขนส่งสินค้า
1.บริหารจัดการรายได้ให้กับบริษัทตามเป้าหมาย 2.วางแผนงานและจัดการรถเข้าวิ่งงานให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ติดตามการเก็บใบงาน,ค่าใช้จ่ายเพื่อนำส่งบัญชีและวางบิลลูกค้าให้ได้ตามกำหนด 4.ติดตามรายการค้าง...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . ลูกค้าสัมพันธ์
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ 2.ประเมินราคางานต่างๆ 3.สอบถามความพึงพอใจ/รับข้อร้องเรียนพร้อมแก้ปัญหา 4.เจรจาเรื่องการต่อสัญญา กรณีการต่อสัญญามีปัญหา 5.จัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อสารสัมพันธ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
7 . ผช.ช่างซ่อมบำรุงรถใหญ่(รถบัส)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมช่วงล่าง (ระบบเบรค,ระบบลม,เกียร์ ) - ตรวจวิเคราะห์อาการเสียของรถ(บัส,รถ6ล้อ)และเครื่องมือได้โดยละเอียด - ดำเนินการซ่อมบำรุงได้ตามมอบหมาย - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการซ่อมก่อนการส่งมอบได้

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . Staff จัดรถรับส่งพนักงานรับสมัครด่วน !
1.จัดสายรถและจ่ายงานให้พนักงานขับรถ 2.เช็คเที่ยวรถเทียบกับการวิ่งงานของพนักงานขับรถ 3.สรุปเที่ยวรถส่งบัญชี 4.ตรวจสอบเวลาการเดินรถ 5.ตรวจสอบสภาพรถและความเรียบร้อยของพนักงานขับรถ 6.จัดทำรายงานทางเด...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ