JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี/พนักงานฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรับชำระลูกหนี้ A/R 2.บันทึกระบบ Cheque and Bank 3.ปรับปรุงรายการรายวัน 4.ออกเอกสารใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี 5.ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นแบบ ภงด 3 53 และ ภพ 30 6.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิ...

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขาย/พนักงานขายทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
1.โทรศัพท์หาลูกค้าใหม่ 2.การแจ้งเปิดใบสั่งขาย 3.ตรวจสอบวันและเวลาการจัดส่งสินค้า 4.การดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย 5.ทำรายงานขายส่งหัวหน้าทีม 7.เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์อ...

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ