JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าคุมแผนกผลิต(เช่น พ่นสี,เจียร์,พลาสม่า,เลเซอร์)
-ควบคุมดูแลงานผลิตของแผนกให้มีคุรภาพและทันตามแผนการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตของแผนกและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ -ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิต -ดูแล ควบคุ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000บาท (มีโอ.ที.+ค่ากะ+ค่าตำแหน่ง)
26 เม.ย. 62
2 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
26 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ