JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามงานที่ได้มอบหมายแต่ละแผนก

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 62
2 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
21 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ