JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการบัญชี (Accounting Manager)
1.พัฒนาระบบบัญชีของบริษัท 2.จัดทำงบการเงิน รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกตรงและตรงเวลา 3.วางแผนและจัดการนำส่งภาษี 4.พัฒนาเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีความรู้และทำงานร่วมกันได้ดี

บริษัท วัฒนา ทาวเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ผลตอบแทนตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ