JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . คนดูแลสวน
-ดูแลสวน -ดูแลความสะอาดโดยรอบโรงงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมเครื่องกล/ไฟฟ้า
-ช่วยงานด้านการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งดำเนินการแผนงานที่กำหนด -สนับสนุนในการบริการแผนกผลิตซ่อมเครื่องจักรที่เสียหายหรือการปรับแต่ง - ตั้งเครื่อง -จัดทำ...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ