JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานบัญชีต้นทุน
- งานคำนวณต้นทุนมาตรฐาน - เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ - คำนวณปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน - เสนอขออนุมัติ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ
- ขับรถไปยังจุดหมายปลายทาง ตามเส้นทางและระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความปลอดภัย - นำรถเทรลเลอร์ เข้าลากตัดตู้ในบริษัทของลูกค้า - ดูแลรักษาสินค้าขนส่งให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย - ตรวจสอบสภาพหัวลากรถเทรลเลอร์...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
16 พ.ค. 62
3 . ผู้ช่วยช่างยนต์
- เบิกชุดอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง - ทำการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซเข้าไปในรถ - ส่งมอบรถให้ลูกค้า

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
16 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานทดสอบ
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตแล้วตามคู่มือการทดสอบและต้องทำการจดบันทึก - นำผลิตภัณฑ์มาตรวจวัดขนาดและรูปร่างที่กำหนดไว้ในแบบ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
16 พ.ค. 62
5 . ที่ปรึกษาการขาย
-นำเสนอขายรถยนต์ มิตซูบิชิ ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้า -ออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย แจกใบปลิว โชว์รูมต่างๆ -ออกพบลูกค้า เปิดการขาย และปิดการขายทันที เพื่อเพิ่มทักษะในการขาย -ติดตามการสั่งซื้อและให้บริ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 30,000 - 50,000 บาท/เดือน (รายได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย)
16 พ.ค. 62
6 . Sales Engineer / Sales Specialist
ตำแหน่ง : Sales Engineer / Sales Specialist - ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด - ปฏิบัติงานด้านงานขายและการตลาดตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายสิ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
16 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินทรัพย์ - ทำการบันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร และคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP - จัดทำรายการภาษีเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร จัดทำรายงานภาษีซื้อ จั...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 พ.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สให้ไปตาม เป้าหมายในการทำงาน - ดูแลและควบคุมอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในสภาพใช้งานตลอดเวลา - ดูแลและควบคุมสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา - ปฏิบัติตามกฎระเ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ปร...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ