JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ด้วยโปรแกรม B plus - จัดทำรายงานประกันสังคมและ ภงด.1 , ภงด.1ก - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ / ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ - ดูแลงานด้านสวัสดิการต่างๆ ข...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเกมส์รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเกมส์ให้พร้อมใช้งาน - ซ่อมเครื่องเกมส์ในสาขาที่รับผิดชอบ - ประกอบติดตั้งเครื่องเล่นเกมส์ใหม่ที่ต้องติดตั้งหน้างาน - สอนงาน แนะนำ ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์แก่ พนักง...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
เงินเดือน 12,000
20 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
-ติดต่อประสานงานกับทางด้านต่างประเทศ -แปลอีเมล์/ตอบอีเมล์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ -แปลคู่มือ/เอกสารต่างๆ ทั้งหมดที่เป้นภาษาอังกฤษ -เป็นล่ามและแปลภาษาในวาระสำคัญต่างๆ -ป...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000
20 ส.ค. 62
4 . IT Support / CCTVรับสมัครด่วน !
1. การตรวจสอบ และตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ ภายในบริษัทและสาขา 2. การให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป 3. การดูแล แก้ปัญหาของระบบ Network ของบริษัทฯ 4. จัดเตรียมเครื่อง Soft...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
เงินเดือน 10,000-14,000
20 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ