JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานและการควบคุมการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. วางแผนงานและการควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3. วางแผนงานและการควบคุมการ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ + ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ