เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Injection Technician (ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก)
- ควบคุมการปรับ set up เครื่องฉีด ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตที่รับผิดชอบ - ปรับ set up แม่พิมพ์ที่ทำทดสอบใหม่ (NEW MODLE) - ตรวจสอบและจดบันทึก CONDITION SHEET รวมถึงกระบวนการในการ...

OKUDA SEIKO (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ