JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior HRD Officer/HRD Supervisor
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี เช...

PP Ontime Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- เสนอขายบริการของบริษัท Network Solutions & IT Solutions and Maintenance ให้กับบริษัท ร้านค้าต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว -ประสานงานขาย เยี่ยมเยียนดูแลลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค...

PP Ontime Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Commission
17 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ