JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสวนรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานสวนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา บำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่สวนสนุก และสำนักงาน ให้สวนงามอยู่เสมอ 2. ตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ปลูก รื้อถอน ขนย้าย และเตรียมพื้นที่ให้อยู่ใ...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฯ
23 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ติดตั้ง ควบคุมและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ภายในในองค์กร 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัง...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฯ
23 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบริการลูกค้าห้างอิมพีเรียล สำโรง (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ)รับสมัครด่วน !
- รับแลกเหรียญ - บริการเครื่องเล่นให้กับลูกค้า - แนะนำวิธีการเล่น - ดูแลรักษาตู้เกมส์ เครื่องเล่นต่างๆ - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาสวนสนุกฯ

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,800
23 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรมพิเศษรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอและดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ และโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด ตามที่กำหนด 2. รับผิดชอบ ดูแล ประสานงานกับผู้สนับสนุนหลัก ตามแผนที่กำหนด 3. แสวงหา ติดต่อ เจรจา กับหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมเป...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฯ
23 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้างาน/ช่างซ่อมบำรุง(ปฏิบัติงานที่สยามนิรมิตภูเก็ต)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ การบริหารงานบำรุงรักษาฯ งานวางแผนงานซ่อมบำรุงทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *** ค่าจ้าง / สวัสดิการตามเงื่อนไขฯ ของบริษัทฯ / สาขาที่ไปปฏิบัติงาน ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพ...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบริการลูกค้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ)รับสมัครด่วน !
- รับแลกเหรียญ - บริการเครื่องเล่นให้กับลูกค้า - แนะนำวิธีการเล่น - ดูแลรักษาตู้เกมส์ เครื่องเล่นต่างๆ - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาสวนสนุกฯ

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,800
23 มิ.ย. 62
7 . พนักงานควบคุมเครื่องเล่น (บริการลูกค้า)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องเล่น - ค่อยให้บริการลูกค้า ณ จุดบริการเครื่องเล่น - อธิบาย / ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องเล่นให้ลูกค้าทราบ - จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ ให้มีความพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ซ่อมแผงวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรออนิกส์เบื้องต้น -ซ่อมงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น -ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ -ซ่อมตู้เกมส์หยอดเหรียญ -ดูแลเครื่องเล่นที่อยู่ตามห้างฯ

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำโลตัสบางใหญ่ จ.นนทบุรีรับสมัครด่วน !
- ซ่อมงานตู้เกมส์ ตู้หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ประจำสาขา - ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - ซ่อมงานไฟฟ้าเบื้องต้น - วางแผนงานซ่อม - ตรวจเช็คเครื่องเกมส์ในสาขา

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ