JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE): ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบบริการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในเวลาท...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . พนักงานจัดเรียงสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า
- จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ดูสวยงามเป็นระเบียบ - รายงานสินค้าขาดในสาขาและสินค้าโปรโมชั่น - รายงานสินค้าคู่แข่ง

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 +++
24 มิ.ย. 62
3 . Senior Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
24 มิ.ย. 62
4 . Accounting Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) บริหารและจัดการระบบงานบัญชีแยกประเภท ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทและการทำรายงานการเงิน พัฒนาทีม...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24 มิ.ย. 62
5 . Graphic Designer
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Brochure, Poster, Standy 2. จัดทำภาพ Perspective Image 3. จัดทำ Art work เพื่อใช้ในการผลิตงาน

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ