JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกเย็บ/Supervisor
1.ควบคุม/ดูแล งานเย็บให้ออกได้ตรงตาม Plan 2.ควบคุม/ดูแล เป้าหมายงานเย็บให้ได้ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ 3.ผลักดันให้พนักงานในทีมเย็บได้เงินรางวัลในการเย็บ Incentive 4.ควบคุม/ดูแล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอช แวร์ เทรดดิ้ง
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ