เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Web Programmer
-พัฒนาระบบภายในของบริษัทฯ (ระบบ Intranet) ตรวจสอบ Debug ต่างๆ ,ปรับปรุงและพัฒนา ให้ทันใช้งานได้ทันทีตาม Requirement ของ User -เขียนโปรแกรม ภาษา PHP ในรูปแบบ Web PHP และแก้ไขโปรแกรมภายในของบริษัทฯ ตาม...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
18 พ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Digital Marketing)รับสมัครด่วน !
•ดูแลและบริการงานสื่อ Online ช่องทางต่างๆของทางบริษัท เช่น Facrbook,Website Line@,Youtube ฯลฯ •ศึกษาตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขาย และการเติบโตขององค์กร •ทำสื่อประชาสัมพัน...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
18 พ.ค. 61
3 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
-ดูแลประสานงานลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง -นำเสนอและให้คำปรึกษาลูกค้า เพื่อวางแผนผลิตภัณฑ์ -ประสานงานด้านการสร้างแบรนด์และการผลิตภายในองค์กร -ให้คำปรึกษาในเรื่องของการสร้า...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 + Commission
18 พ.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ