เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1) ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาวัตถุดิบและเงื่อนไข อืนๆ 2) เปรียบเทียบ, เจรจาต่อรองราคาและคัดเลือกผู้ขายที่จะทำการสั่งซื้อสินค้า 3) จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เสนอใ...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
14 ส.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
-รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพของบริษัทฯให้ถูกต้อง -ดำเนินการติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทฯให้เป็นปัจจุบัน -จัดเตรียมเอกสารการประชุมด้านค...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
14 ส.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- เตรียมชิ้นงานและบรรจุภัณฑ์ - ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ - บรรจุครีม - แพ็คงานลงกล่องบรรจุภัณฑ์ - ตัดงาน ,ลงถัง สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ 1) ค่าล่วงเวลา 2) ค่าอาหาร 3) สวัสดิการวันเกิด 4) ท่องเท...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน 325 บาทต่อวัน (และสวัสดิการอื่นๆ)
14 ส.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ