JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Production Officer - Windows & Doors
- ควบคุมการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียมให้ทันตามแผนงานและได้คุณภาพ - จัดทำรายงานการผลิตประจำสัปดาห์เพื่อนำเสนอในที่ประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ได้เป้าหมายทางการผลิต - งานอื่นๆเกี่ยวกับ...

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000
23 ม.ค. 62
2 . Product Designer
- ออกแบบผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมเส้นและอลูมิเนียมแผ่นเคลือบสี - ออกแบบสื่อสิงพิมพ์ Packaging และสื่อ Digital - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30am-5.30pm และวันเสาร์ 8.30am-12.00pm

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,500
23 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร - นับสต๊อควัตถุดิบและสินค้า - ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
23 ม.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ซ่อมแซมและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
23 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประกอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
- ประกอบบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

ARTRUS Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
23 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-บันทึกและคำนวณวัน เวลาทำงานของพนักงาน -จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล -สรรหาและจัดการการฝึกอบรมต่างๆของพนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,500
23 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- กรอกตารางคำนวณราคา - จัดทำใบเสนอราคา - บริหารจัดการ Social Network/ Internet Marketing - ประสานงาน การจัดทำสื่อ Marketing Communication - ประสานงานกับโรงงาน และ ลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 13,500-16,500
23 ม.ค. 62
8 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
วัดหน้างาน คุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
23 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า
- ขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
23 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ AutoCAD และ โปรแกรม 3 มิติ เช่น Google SketchUp, 3D Max งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณต้นทุนโดยใช้โปรแกรม Excel - สำรวจและวัดหน้างานที่ไซต์งาน

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,500
23 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ