JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Account Executive - บางนา กม. 40
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. หาข้อมูลเพื่อค้นหาลูกค้ารายใหม่ 3. นัดหมายและเข้าติดต่อลูกค้าใหม่ 4. งานอื่นๆเกี่ยวกับการขายและการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 + ค่าน้ำมัน 10,000 บาท
25 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพการผลิตและจดบันทึกเอกสาร - ตรวจสอบน้ำยาเคมีที่ใช้ในการผลิตประจำวัน - ควบคุมกระบวนการเตรียมผิว (Pre-treatment) ก่อนผลิต - ควบคุมและดูแลเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

ARTRUS Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 12,500 - 14,000
25 มี.ค. 62
3 . Product Designer
- ออกแบบผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมเส้นและอลูมิเนียมแผ่นเคลือบสี - ออกแบบสื่อสิงพิมพ์ Packaging และสื่อ Digital - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30am-5.30pm และวันเสาร์ 8.30am-12.00pm

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,500
25 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร - นับสต๊อควัตถุดิบและสินค้า - ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
25 มี.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ซ่อมแซมและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
25 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-บันทึกและคำนวณวัน เวลาทำงานของพนักงาน -จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล -สรรหาและจัดการการฝึกอบรมต่างๆของพนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,500
25 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผลิตงานในไลน์ผลิต - ดูแลความเรียบร้อยในไลน์ผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-10,000
25 มี.ค. 62
8 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
วัดหน้างาน คุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
25 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า
- ขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
25 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ AutoCAD และ โปรแกรม 3 มิติ เช่น Google SketchUp, 3D Max งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณต้นทุนโดยใช้โปรแกรม Excel - สำรวจและวัดหน้างานที่ไซต์งาน

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,500
25 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ