JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงาน เป้าหมายของฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีการเงินให้เหมาะส...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
2 . Marketing Manager (ผู้จัดการแผนกการตลาด)รับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหม...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . Waiter/Waitress (พนักงานเสริฟประจำสาขา)รับสมัครด่วน !
เสริฟอาหารและบริการลูกค้า งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท
19 ส.ค. 62
4 . กุ๊ก (อาหารไทย-จีน )รับสมัครด่วน !
ประกอบอาหารได้อย่างมีรสชาติและอร่อย คล่องแคล่ว ขึ้นอาหารได้ตามเวลาที่กำหนด ***รับสมัครด่วน สาขาพาซิโอรามคำแหง***

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า หรือวัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันสินค้า หรือวัตถุดิบเสียหายก่อนจัดส่งถึ...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
19 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ