เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sr.Sales Executive (Logistics, Freight Forwarder)Urgently Required !
ขอบเขตของงาน: ขาย/ขยายตลาดในธุรกิจ มีดังนี้ 1) การขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทางเรือ, Cross Border ส่งออกและนำเข้า 2) การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติตามข้อก...

Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
2 . Sales Executive (Logistics, Freight Forwarder) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบดูแลลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เพิ่มเติมลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการ -ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ รวมทั้งสาขา/เอเยนต์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอ...

Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ