JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operations Air Importรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการ และปฏิบัติการสินค้านำข้าทางอากาศ - ประสานงานกับสายการบิน เจ้าหน้าที่คลังสนิค้า ผู้ให้บริการด้านศุลกากร และผู้ให้บริการรับสินค้า

Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 62
2 . Air Export Officer - (Customer Service)รับสมัครด่วน !
บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสาร และ ให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศส่งออก

Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ