JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า - เพศชาย (T-PARK บางนา-ตราด กม. 39)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดเตรียม จองรถ ส่งมอบสินค้า - ติดต่อ ประสานงาน และทำการประเมินการให้บริการขนส่งสินค้า - ดำเนินการบันทึก และสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000
18 มิ.ย. 62
2 . Operations Air Export (เพศชาย, ทำกะงานได้) รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการ และปฏิบัติการสินค้านำข้าทางอากาศ - ประสานงานกับสายการบิน เจ้าหน้าที่คลังสนิค้า ผู้ให้บริการด้านศุลกากร และผู้ให้บริการรับสินค้า

Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ