JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง (ทำบัญชีค่าแรง 1 ตำแหน่ง และ ธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 15,000-20,000++ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ส.ค. 62
2 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
งานหลัก ทำ Cost Control

บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000++ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ส.ค. 62
3 . ดราฟแมน
1.เขียนแบบงานโครงสร้าง 2.เขียนแบบงานก่อสร้าง ให้สามารถก่อสร้างได้จริง และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 3.แก้ไข/เพิ่มเติม/รายละเอียดในแบบของโครงสร้าง 4.การนำเสนองานที่เขียนแบบ 5.จัดส่งแบบ(Mail),ปริ้นแบบ,แ...

บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-20,000++ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ส.ค. 62
4 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
Scope งาน -รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา -ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ...

บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ