JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าคุมคนงานรับสมัครด่วน !
-ควบคุมคนงานตามแผนโครงการก่อสร้างต่างๆ -ควบคุมการติดตั้งให้ตามแบบที่กำหนด -ประสานงานกับลูกค้าที่หน้างาน -ควบคุมการเก็บวัสดุหน้างาน -ดูแลความเสี่ยงและจัดเก็บอุปกรณ์ ความปลอดภัยต่างๆ

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
ด้านการขาย 1. วางแผนเข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. นัดลูกค้าเข้าพบ นำเสนอขาย 3. วาง Spec สินค้าให้ลูกค้า หรือผู้ออกแบบ รวมถึงให้ คำปรึกษา 4. ปิดการขาย 5. สรุปรายงานยอดขายประจำเดือน นำเสนอผู้...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่เทคนิค (เขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
งานด้านการออบแบบ 1. รับงานจาก เจ้าหน้าที่การขาย และ/หรือ สาขาในต่างประเทศ 2. วิเคราะห์แบบงาน, วิเคราะห์แบบผลิต เพื่อตัดสินใจรับงาน 3. ส่งแบบร่างฯ ประมาณการราคา เบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่การขาย และ/หร...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
4 . หัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
-จัดตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -จัดเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน -จัดเตรียมวัตถุดิบและเตรียมเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิต -ควบคุมกระบวนการการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิต -แก้ไข...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายออกแบบรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่าย สรุปและจัดทำรายงาน - จัดทำข้อมูล แบบส่งลูกค้า จัดการระบบเอกสาร iso - เปิดออร์เด้อ รายการสั่งวัสดุ - ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ก.พ. 62
6 . หัวหน้าแผนก IT รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล จัดการระบบ ทีมงาน และการบริหารทีมงาน 2.ออกแบบระบบเครือข่าย ที่ใช้ภายในองค์กร 3.ออกกฎการใช้งานระบบ เครือข่าย ในองค์กร 4.ติดตามและมอนิเตอร์ระบบเครื่อข่าย 5.ติดตั้งระบบ ต่างๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางเสปกรับสมัครด่วน !
1) ร่วมดูแลการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ ตัั้งแต่วางแผนการตลาด กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ติดต่อกับผู้รับเหมาหลัก เจ้าของโครงการ รวมถึงสถาปัตร 2) แนะนำสินค้าใหม่ให้ลูกค้า...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ก.พ. 62
9 . วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ และระยะเวลาการก่อสร้าง 2.จัดทำรายงานการประชุม ประจำเดือน KPI 3.จัดทำรายงานการก่อสร้าง 4.ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติงวดงานของผู้รับเหมา 5.ตรวจสอบ Shop...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.พ. 62
10 . CHEFรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหาร - ดูแลและตรวจสต็อค สั่งวัตถุดิบ - ดูแลความสะอาดและเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
11 . สถาปนิก รับสมัครด่วน !
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสถาปนิกและออกแบบ เรามีหลากหลายโครงการ เช่น -โครงการรถไปฟ้า โครงการเซเว่น โครงการอาคารสูง และอื่นๆ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1.ดำเนินการออกแบบ, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบ, ข้อกำหนด ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
14 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล รับสมัครด่วน !
- งานแผนกบุคคล - เอกสารงานบุคคลต่างๆ - งานธุรการด้านบุคคล - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
14 ก.พ. 62
13 . หัวหน้าแผนก QA & QCรับสมัครด่วน !
- ทบทวนและปรับปรุงการมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ - ควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - รับข้อมูลพร้อมตรวจสอบ/วิเคราะห์ใบส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
15 . วิศวกรประจำสำนักงานรับสมัครด่วน !
จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน จัดทำแผนการใช้วัสดุ เครื่องจักร และกำลังคน เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประสานงานกับเจ้าของงา...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-23,000 บาท +ค่าอาหาร 500/เดือน
14 ก.พ. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ