JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนกใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.ร่วมวางแผนก และประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.วิเคราะห์และ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
2 . General Manager
- Establishing and directing the short, medium, and long term strategy and policies. - Directing and coordinating all facility operations through subordinate supervisors and managers, and ensuring ob...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
15 ก.ค. 62
3 . สถาปนิก
-ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า -เสนอขาย Raw Material ของบริษัทให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
4 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ค. 62
5 . Estimate Engineer
1.เขียนแบบ ออกแบบงาน เช่น เครื่องจักรกล แบบงานก่อสร้าง เป็นต้น 2.กำกับดูแลงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ