JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (Supply Chain Coordinator) ประจำสนงกรุงเทพฯ
-จัดทำแผนงานการนำเข้า การจัดซื้อสินค้ารวมถึงการกระจายสินค้า -ประสานงานระหว่าง Supplier, Shipping, Warehouse และ ลูกค้าให้การส่งมอบเป็นไปตามกำหนด -จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน รายได้ดีตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
-รับผิดชอบรับวางบิล และจ่ายเช็ค -ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารทางบัญชีเจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายงานเจ้าหนี้ -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
1.ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายผลิต และฝ่ายต่างๆของบริษัท 2.รวบรวมและบันทึกเวลาการทำงานของฝ่ายผลิต 3.จัดทำการรับ-จ่ายของวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป 4.จัดพิมพ์เอกสารทางการผลิตและอื่นๆตามที...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์
18 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ