เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administrator/ IT Support (สำนักงานกรุงเทพฯ)
งาน IT Support 1.ดูแลงานเบื้องต้นด้านระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล้องวงจรปิด รวมถึงประสานงานกับองค์กรภายนอกในการสั่งซื้อ ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหา 2.ให้คำแนะนำและแก...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
1.รับผิดชอบดูแลงานเอกสารสำคัญของบริษัท รวบรวมการจัดเก็บทั้งแฟ้มและไฟล์ข้อมูลให้เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานเสมอ 2.ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้มีพร้อมและใช้งานได้เสมอ รวมถึงประสานงานบำรุงรักษาและจัดซื้อกับองค์...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
3 . Sales Executive (ประจำสำนักงาน สมุทรสาคร)
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่า พร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่ 3.ประสานงานกับล...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
4 . วิศวกรฝ่ายผลิต (ประจำสมุทรสาคร)
1.จัดทำผลการทดลองหรือผลการทดสอบการผลิต 2.คำนวณและกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.ดูแลขั้นตอนการผลิตและมาตรฐานการทำงานให้ฝ่ายผลิต 4.วางแผนกำลังการผลิตในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.ดูแลจัดกา...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความาสามารถและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
5 . Senior Sales Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ