JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales
1. ควบคุม/ดูแลลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้าใหม่ 2.วางแผนและติดตามการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 3. พบลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ/การดูแลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปิ่นทองสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
2 . พนักงานธุรการขาย ประจำสาขามหาวงษ์, สาขาบางขุนเทียน
1. ประสานงาน-แก้ปัญหา ลูกค้าภายนอก / ภายในโรงงาน 2. เปิดบิลเอกสารงานขาย 3. ควบคุมงานการจ้างตัดภายนอก 4. จัดระบบเอกสารใบ CER. ตามกระบวนการจนจบ

บริษัท ปิ่นทองสตีล จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
13 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ