เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Packing Material Leaderรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับเช้า - เบิกจ่าย - รับคืน บรรจุภัณฑ์และเบ็ดเตล็ดให้ FIFO 2. ควบคุมและทวนสอบจำนวนบรรจุภัณฑ์และเบ็ดเตล็ด 3. ควบคุมการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า - เบิกจ่าย - รับคืน บรรจุภัณฑ์แ...

บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ