เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรฝ่ายขายและการตลาด
- วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด - วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มธุรกิจเดิม และเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจใหม่ - ศึกษาตลา...

M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ