JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Freight & Distribution Office
1. Establish work procedure for storage, delivery and shipment booking. 2. Coordinate with team to closely monitor for FG inventory controlling and delivery shipment to ship as plan. 3. Select, asse...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยวิศวกรการผลิต (บางพลี)
- ประสานงานกับหัวหน้าและพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อควบคุมเครื่องจักร และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลในการผลิต สื่อสารและวิเคราะห์ร่วมกับวิศวกร เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - เสนอแน...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
3 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (บางพลี)
1. ทำการทดสอบสายไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดและมาตรฐานสายไฟฟ้า. 2. ดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ที่ทดสอบสายไฟ 3. รักษาความสะอาดของพื้นที่ที่รับผิดชอบและเครื่องมือต่างๆ 4. งานอื่นๆตามท...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23 ส.ค. 62
4 . ช่างกลโรงงาน ( อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง )
1.ซ่อม/บำรุงรักษา 2.งานอื่นๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Maintenance Technician Electrician) รับสมัครด่วน !
1. งานซ่อม / บำรุงรักษา 2. งาน Calibration 3. งานปรับปรุงเครื่องจักร 4. งานที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ