JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายบุคคล
- จัดทำและบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน - พัฒนาประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ - งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ดูแลเรื่องกฎระเบียบวินัย ...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตอบอินบ๊อกซ์ภาษาอังกฤษ
- ตอบอินบ๊อกซ์ภาษาอังกฤษเท่านั้น - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
3 . แมสเซ็นเจอร์ รับสมัครด่วน !
รับ-ส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล ส่งของ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตอบอินบ๊อกซ์รับสมัครด่วน !
- ตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
5 . กราฟฟิค ครีเอทีฟ ดีไซน์รับสมัครด่วน !
- ทำรูปภาพตามคอนเซ็ปงานทีกำหนด - ถ่ายรูปและวิดีโอพร้อมตัดต่อ - คิดคอนเทนต์และเสนอไอเดียใหม่ๆ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมนําเสนอไอเดียใหม่ๆ

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
6 . การตลาด Marketing (Online / Offline )รับสมัครด่วน !
-กำหนดแนวทางและวางแผนการส่งเสริมการขายในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ -สามารถใช้สื่อ Social Network ได้อย่างดี -ทำรีพอร์ตทุกไตรมาส -คิดโปรโมชั่นในแต่ละเดือน เพื่อกระตุ้นยอดขาย -หาช่องทางการโปรโมทสินค้า...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
7 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเช็คสต็อกของในบริษัท - จ่ายสินค้าภายในโรงงาน - เช็คยอดคงเหลือของสินค้า

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
8 . ฝ่ายขาย (เซลล์)รับสมัครด่วน !
-หาลูกค้าใหม่ๆ -รักษาฐานลูกค้าเดิม -ควบคุมดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
9 . ฝ่ายบุคคล (ประจำต่างจังหวัด)
-พัฒนาประประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ -จัดทำและบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติกงานของพนักงาน -งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน -ดูแลเรื่องกฏระเบียบวินั...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
10 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-เปิดในวางบิล -จัดทำเอกสาร -ประสานงานภานในองค์กร -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -เร่งรัดหนี้สิน

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ