เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า/QA./QC./จัดซื้อ/สต๊อควัตถุดิบ/วางแผนผลิต/บุคคล
1.ทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารและรับผิดชอบในการนำนโยบายการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติให้เกิดผล 2.ร่วมในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารและหน่วยงานสังกัด 3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรเพ...

บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด
1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ