JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
-ควบคุมและดำเนินการตามแผนการผลิต -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
2 . PLANNING OFFICERรับสมัครด่วน !
ดูแลด้านงานวางแผนการผลิต วางแผนการจัดการวัตถุดิบ การสั่งซื้อวัตถุดิบ

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . PROCESS ENGINEER/R&D MANAGER
1.รับผิดชอบการผลิตสินค้าทุกๆ ชนิดของโรงงาน 2.จัดทำตารางการผลิตประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและวางแผนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 3.รับผิดชอบค...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
4 . DOCUMENT CONTROL OFFICER/SUPERVISORรับสมัครด่วน !
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP PIC/S, ISO 9001, ISO 13485 (Quality Manual,Procedure, WI, Specificaion, Quality Plan, Test Method,etc.) 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รว...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . DRIVER (รับเฉพาะผู้มีใบขับขี่ประเภท 2 ขับ 6 ล้อ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก 2.ตรวจเช็คสภาพรถและเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 3.ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ทันต่อเวลาและปลอดภัยไม่เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวสินค...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
6 . ENGINEERING & MAINTENANCE MANAGERรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม วางแผน และจัดการงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ แก๊ส ลม ภายในบริษัทฯ 2.วางแผน ควบคุม ทำ Presentive Maintenance ของเครื่องจักรต่างๆ 3.บริหารงานให้งานซ่อมบำรุงอยู่ใน ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
7 . QA SUPERVISOR / OFFICER ทำงานจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารรวมทั้งบันทึกคุณภาพและข้อมูลต่างๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 13485,GMP PIC/S ให้เป็นไปตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ตรวจสอบข้อมูลใบรับรองผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
8 . QC MANAGER / ASST. MANAGERรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และพัฒนา ระบบการทดสอบคุณภาพ และการชี้บ่งสถานะการตรวจและทดสอบ ให้สอดคล้อง ตามแผนคุณภาพและนโยบายของบริษัท ฯ - ติดตามปัญหาคุณภาพ ที่ได้รับแจ้งระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา รวมทั้งผลิตภัณฑ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
9 . SECRETARY เลขานุการUrgently Required !
-Resposibillity of all secretarial function -To contact with Suppliers and customers. -other -work monday-saturday

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ค. 62
10 . PHARMACIST เภสัชกรประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและกำกับดูแล - กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ยา ** ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ