เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วางแผนการผลิต (Planning)
1. รับ Order และวางแผนการผลิต 2. จัดเตรียมวัตถุดิบ 3. จัดทำใบสั่งซื้อวัตถุดิบสารผสม ในกรณีที่วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต 4. ตัดเบิกเอกสารการเบิกวัตถุดิบ 5. วิเคราะห...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลงานด้านเอกสาร สรุปข้อมูลงานด้านเอกสาร -ติดต่อข้อมูลงานที่ได้รับผิดชอบส่งผู้บังคับบัญชา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
21 พ.ย. 61
3 . พนักงานงานขายของหน้าโชว์รูม
ขายของหน้าร้าน รับออเดอร์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าให้ทันตามกำหนด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ