เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่ในการนำเสนอบริการรับฝากขายบ้านให้ก้บลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าที่ประกาศขายบ้านเอง ให้มาฝากขายกับทางบริษัทฯ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำการตลาดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่า...

บริษัท เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
10 อัตรา
16 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ