JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Programmer
- ออกแบบและพัฒนา Web Application / Mobile Application ร่วมกับทีม - วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนา, ออกแบบ, แก้ปัญหา ร่วมกับทีม - รายงานสถานะของานของทีม ให้ Project Manager ทราบ - พัฒนาระบบใหม่ให้เสร...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย
เงินเดือน 30,000 - 45,000
16 ส.ค. 62
2 . IT Project Manager
- บริหารจัดการทีมงานพัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ - รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคให้ลูกค้า และหัวหน้างานรับทราบ - จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - ประสานงานกับลูกค้า หรือผู้ให้...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย
เงินเดือน 18,000 - 30,000
16 ส.ค. 62
3 . Web Programmer
สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ - สามารถพัฒนาระบบใหม่ให้เสร็จตรงตามเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขข้อผิดพลาดและดูแลรักษาระบบเดิมที่เคยพัฒนา และอยู่ในช่วง MA ให้ทำงานได้ราบรื่น - วิเคราะห์ และหาแนวทางป้องกั...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
16 ส.ค. 62
4 . System Analyst
- ประชุมเก็บความต้องการของลูกค้า นำมาวิเคราะห์เพื่อออกเอกสาร SRS - ให้คำแนะนำกับลูกค้าถึงระบบที่เหมาะสมกับปัญหาของลูกค้า - ออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหา และจัดทำเอกสาร functional ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
16 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ