JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . General Managerรับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจนมีการติดตาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย รวมถึงควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบร...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
16 ก.พ. 62
2 . พนักงานประจำร้าน KAMU (สาขาแจังวัฒนะ)รายได้รวม 13,000 -15,500 รับสมัครด่วน !
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
3 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ไอคอนสยาม)รายได้รวม 15,500 - 18,000 รับสมัครด่วน !
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,500 - 18,000++
16 ก.พ. 62
4 . พนักงานประจำร้าน KAMU, (สาขาไอคอนสยาม , เมกาบางนา)รายได้รวม13,000-15,500รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลบริหารจัดการร้าน 2. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3. ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 4. ชงกาแฟ และ ผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน 6. อื่น ๆ ตามที่ได...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
5 . พนักงานประจำร้านKAMU(สามารถทำงานเช้า05.00น อโศก/เพลินจิต)รายได้รวม14,000-15,500รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลบริหารจัดการร้าน 2. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3. ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 4. ชงกาแฟ และ ผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน 6. อื่น ๆ ตามที่ได...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
6 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-รับออร์เดอร์จากหน้าร้าน/ลูกค้า -ประสานงานระหว่างหน้าร้าน/ลูกค้าและแผนกอื่นๆภายในองค์กร -ลงข้อมูลในระบบการสั่งสินค้า -จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,000
16 ก.พ. 62
7 . พนักงานประจำร้านKAMU(เซ็นทรัลเวิลด์,ชิดลม,เพลินจิต)รายได้รวม 13,000-15,500รับสมัครด่วน !
- ชงเครื่องดื่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่างๆ - ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - แนะนำเมนูต่างๆ หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้าพร้อมอัพเซลล์ - บริการด้วยรอยยิ้ม กล่าวทักทาย และขอบคุณทุกครั้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 13,000-15,500 (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ
16 ก.พ. 62
8 . ซุปเปอร์ไวเซอร้าน KAMU (เซ็นทรัลเวิลด์ ,ชิดลม,เพลินจิต)รายได้รวม 15,000-20,000รับสมัครด่วน !
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-20,000 (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ
16 ก.พ. 62
9 . พนักงานประจำร้าน KAMU (สาขาสีลม, สาขาช่องนนทรี)13,000-15,500รับสมัครด่วน !
- ชงเครื่องดื่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่างๆ - ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - แนะนำเมนูต่างๆ หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้าพร้อมอัพเซลล์ - บริการด้วยรอยยิ้ม กล่าวทักทาย และขอบคุณทุกครั้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 13,000-15,500+++ (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ
16 ก.พ. 62
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้าน KAMU (สาขาอ่อนนุช, ทองหล่อ,เมกาบางน) รายได้รวม 15,000-20,000รับสมัครด่วน !
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามใบออเดอร์ - บริหารท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-20,000 (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
11 . ช่างทั่วไปรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค,งานปะปา,ระบบความเย็น -ซ่อมและแก้ไขระบบงานช่างๆต่างตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
16 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานแฟรนไชส์รายได้รวม 18,000 - 20,000 (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
16 ก.พ. 62
13 . ผู้จัดการเขต ดูแลเขตพื้นที่กรุงเทพฯ รายได้รวม 25,000 - 30,000++รับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดใว้ 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 3.ผลักดันยอดขายและควบคุมต้นทุน รวมถึงวางแผนควบคุมการผลิตของส...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000++
16 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( ประจำเพลินจิต) 14,000 - 18,000รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการสรรหาบุคคลากร และคัดเลือกรับสมัครงานตามความต้องการของหน่วยงาน - จัดทำ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่างๆของงานบุคคลและธุรการ - จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ประสานงานและจัดส่งเอกสารไปยังหน...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 18,000++
16 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส 18,000+++ (+สวัสดิการอื่นๆ)รับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
16 ก.พ. 62
16 . พนักงานประจำบูธอีเว้น และซัพพอร์ต รายได้รวม 15,000 +รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบชงเครื่องดื่มและขายสินค้างานบูธ Even-KAMU 2. กระตุ้นยอดขาย 3. ต้อนรับลูกค้า-แจกชิมสินค้า 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่น
16 ก.พ. 62
17 . พนักงานประจำร้าน KAMU (โลตัสสุขาภิบาล 1 ) รายได้รวม13,000-15,500รับสมัครด่วน !
ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ - งานชงชา กาแฟ (Barista) เครื่องดื่ม - ดูแลบริหารกิจกรรมของร้านเพื่อส่งเสริมการขายของสาขา - ดูแลลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน - งานอื...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
18 . ผู้จัดการร้าน (สามย่าน / พญาไท ) รายได้รวม 18,000 - 25,000 บาทรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการร้าน 1. บริหารจัดการร้านได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารจัดการยอดขาย และการส่งเสริมการตลาด 3. บริหารจัดการพนักงาน และ ตารางงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพ และบริการ 5. อื่นๆตามที่ไ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000 - 25,000 บาท
16 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 15,000 - 25,000 บาท )รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
16 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ รับสมัครด่วน !
1. ประชุมร่วมกับทีมการตล่าดเพื่อออกแบบจัดทำ Art Work สื่อโฆษณา 2. ติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ 3. ถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อภาพนิ่งและวีดีโอ แอนนิเมชั่น รวมถึงสื่อโฆษณาออนไลน...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
16 ก.พ. 62
21 . เจ้าหน้าที่ประสานงานแฟรนไชส์รับสมัครด่วน !
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 20,000
16 ก.พ. 62
22 . พนักงานชงเครื่องดื่ม (ประจำสาขา พญาไท)รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการและต้อนรับลูกค้าที่สาขาและงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 2. จัดเตรียมร้าน วัตถุดิบและสินค้าต่างๆ 3. ชงกาแฟ ( Barista ) และผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 4. เช็คสต็อคและดูแลรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 13,000 - 15,500++ (เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ)
16 ก.พ. 62
23 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้าน KAMU (สามย่าน ถ.เพชรบุรี ) 15,500-18,000++++รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1. ชงเครื่องดื่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่าง ๆ 2. ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. แนะนำเมนูต่าง ๆ หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้าพร้อมอัพเซลล์ 4. บริการด้วยรอยยิ้ม กล่าวท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,500-18,000 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
24 . พนักงานประจำร้าน KAMU (สามย่าน สีลม ถ.เพขรบุรี) รายได้รวม 13,000-15,500++++ รับสมัครด่วน !
ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ - งานชงชา กาแฟ (Barista) เครื่องดื่ม - ดูแลบริหารกิจกรรมของร้านเพื่อส่งเสริมการขายของสาขา - ดูแลลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน - งานอื...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
25 . พนักงานประจำร้าน KAMU (ชิดลม/เพลินจิต/ตึกออลซีซัน)รายได้รวม13,000-15,500รับสมัครด่วน !
ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ - งานชงชา กาแฟ (Barista) เครื่องดื่ม - ดูแลบริหารกิจกรรมของร้านเพื่อส่งเสริมการขายของสาขา - ดูแลลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน - งานอื...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
16 ก.พ. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ