เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 50,000
12 ธ.ค. 61
2 . พนักงานประจำร้าน KAMU (สาขาแจังวัฒนะ)รายได้รวม 13,000 -15,500 รับสมัครด่วน !
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
3 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ไอคอนสยาม)รายได้รวม 15,500 - 18,000 รับสมัครด่วน !
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,500 - 18,000++
12 ธ.ค. 61
4 . พนักงานประจำร้าน KAMU, (สาขาไอคอนสยาม )รายได้รวม13,000-15,500รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลบริหารจัดการร้าน 2. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3. ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 4. ชงกาแฟ และ ผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน 6. อื่น ๆ ตามที่ได...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
5 . พนักงานประจำร้านKAMU(สามารถทำงานเช้า05.00น อโศก/เพลินจิต)รายได้รวม14,000-15,500รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลบริหารจัดการร้าน 2. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3. ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 4. ชงกาแฟ และ ผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน 6. อื่น ๆ ตามที่ได...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
6 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ (แจ้งวัฒนะ/เซนต์ทรัลลาดพร้าว)รายได้รวม 15,500 - 18,000รับสมัครด่วน !
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,500-18,000
12 ธ.ค. 61
7 . พนักงานประจำร้านKAMU(เซ็นทรัลเวิลด์,ชิดลม,เพลินจิต)รายได้รวม 13,000-15,500รับสมัครด่วน !
- ชงเครื่องดื่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่างๆ - ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - แนะนำเมนูต่างๆ หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้าพร้อมอัพเซลล์ - บริการด้วยรอยยิ้ม กล่าวทักทาย และขอบคุณทุกครั้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 13,000-15,500 (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ
12 ธ.ค. 61
8 . ซุปเปอร์ไวเซอร้าน KAMU (เซ็นทรัลเวิลด์ ,ชิดลม,เพลินจิต)รายได้รวม 15,000-20,000รับสมัครด่วน !
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-20,000 (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ
12 ธ.ค. 61
9 . พนักงานประจำร้าน KAMU (สาขาสีลม, สาขาช่องนนทรี)13,000-15,500รับสมัครด่วน !
- ชงเครื่องดื่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่างๆ - ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ - แนะนำเมนูต่างๆ หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้าพร้อมอัพเซลล์ - บริการด้วยรอยยิ้ม กล่าวทักทาย และขอบคุณทุกครั้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 13,000-15,500+++ (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ
12 ธ.ค. 61
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้าน KAMU (สาขาอ่อนนุช, ทองหล่อ) รายได้รวม 15,000-20,000รับสมัครด่วน !
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามใบออเดอร์ - บริหารท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-20,000 (+คอมมิชชั่น, เบี้ยวันทำงาน, เบี้ยขยัน, อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
11 . ช่างทั่วไปรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค,งานปะปา,ระบบความเย็น -ซ่อมและแก้ไขระบบงานช่างๆต่างตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
12 ธ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รายได้รวม 15,000 - 18,000++ (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คดูแลสินค้า เข้า - ออก 2. จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออก 3. ยกและจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า 4. ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 5. จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่งหรือตรวจสอบ 6. ปฏิบัติหน้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000++
12 ธ.ค. 61
13 . ผู้จัดการเขต ดูแลเขตพื้นที่กรุงเทพฯ รายได้รวม 25,000 - 30,000++รับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดใว้ 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 3.ผลักดันยอดขายและควบคุมต้นทุน รวมถึงวางแผนควบคุมการผลิตของส...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000++
12 ธ.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( ประจำเพลินจิต) 14,000 - 18,000รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการสรรหาบุคคลากร และคัดเลือกรับสมัครงานตามความต้องการของหน่วยงาน - จัดทำ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่างๆของงานบุคคลและธุรการ - จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ประสานงานและจัดส่งเอกสารไปยังหน...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 18,000++
12 ธ.ค. 61
15 . Online Admin (เงินเดือน 15,000 - 18,000)รับสมัครด่วน !
- ดูแลภาพรวม ตอบคำถาม ให้บริการลูกค้าบนสื่อโซเชียลต่างๆ และจัดทำเนื้อหาต่างๆขึ้นสู่เว็บไซต์ของบริษัท - จัดเตรียมหัวข้อ เนื้อหา รูปภาพ วางแผนกิจกรรมบนสื่อโซเชียลต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000
12 ธ.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส 18,000+++ (+สวัสดิการอื่นๆ)รับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
17 . พนักงานประจำบูธอีเว้น และซัพพอร์ต รายได้รวม 15,000 +รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบชงเครื่องดื่มและขายสินค้างานบูธ Even-KAMU 2. กระตุ้นยอดขาย 3. ต้อนรับลูกค้า-แจกชิมสินค้า 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 + เบี้ยขยัน + ค่าคอมมิชชั่น
12 ธ.ค. 61
18 . พนักงานประจำร้าน KAMU (โลตัสสุขาภิบาล 1 ) รายได้รวม13,000-15,500รับสมัครด่วน !
ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ - งานชงชา กาแฟ (Barista) เครื่องดื่ม - ดูแลบริหารกิจกรรมของร้านเพื่อส่งเสริมการขายของสาขา - ดูแลลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน - งานอื...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
19 . ผู้จัดการร้าน (สามย่าน / พญาไท ) รายได้รวม 18,000 - 25,000 บาทรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการร้าน 1. บริหารจัดการร้านได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารจัดการยอดขาย และการส่งเสริมการตลาด 3. บริหารจัดการพนักงาน และ ตารางงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพ และบริการ 5. อื่นๆตามที่ไ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000 - 25,000 บาท
12 ธ.ค. 61
20 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (13,000-15,000 บาท) ประจำรามอินทรา 5รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าตามสาขาต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - ยกสินค้าจัดเก็บภายในคลัง, ตลอดจนการจัดส่งตามที่ที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจเช็คสินค้าว่าได้รับหรือทำการส่งถูกต้องตามจำนวนบิลหรือไม่ - ดูแลทำความสะ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท + ค่าเที่ยว+ค่าล่วงเวลา
12 ธ.ค. 61
21 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 15,000 - 25,000 บาท )รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
12 ธ.ค. 61
22 . หัวหน้าช่างทั่วไป ( รายได้รวม 20,000-25,000++)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลระบบงานซ่อมของสาขาทั้งหมด 2.จัดทำแผนงานและงานเอกสารสรุปงานซ่อมรายวัน,รายสัปดาห์,รายเดือน. 3.วางแผนการทำงานรายวัน,รายสัปดาห์,รายเดือน,รายปี,เมื่อได้รับแจ้งจากสาขา. 4.การจัดทำวางแผนเชิงป้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
12 ธ.ค. 61
23 . ผู้จัดการเขต KAMU รายได้รวม 25,000-30,000++ *** ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Manager รายได้เริ่ม 20,000 บาท 1. บริหารจัดการงานสาขาในเขตให้ได้ตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่กำหนด 2. บริหารการจัดการ พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. การควบคุมคุณภาพ และบริการ 4. ดูแลบริหารกิจก...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 25,000-30,000 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
24 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า รายได้รวม 20,000-25,000+ (ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย 5)รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000++
12 ธ.ค. 61
25 . พนักงานชงเครื่องดื่ม ผู้ช่วย ผจก (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการและต้อนรับลูกค้าที่สาขาและงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 2. จัดเตรียมร้าน วัตถุดิบและสินค้าต่างๆ 3. ชงกาแฟ ( Barista ) และผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 4. เช็คสต็อคและดูแลรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 18,000++ (เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
26 . พนักงานประจำร้าน KAMU,(ตึกซันทาวเวอร์/เซนต์ทรัลลาดพร้าว / พญาไท /)รับสมัครด่วน !
ซุปเปอร์ไวเซอร์ 1. ควบคุมดูแลบริหารจัดการร้าน 2. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3. ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 4. ชงกาแฟ และ ผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 13,000 +++ (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
27 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้าน KAMU (สามย่าน ถ.เพชรบุรี ) 15,500-18,000++++รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1. ชงเครื่องดื่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่าง ๆ 2. ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. แนะนำเมนูต่าง ๆ หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้าพร้อมอัพเซลล์ 4. บริการด้วยรอยยิ้ม กล่าวท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,500-18,000 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
28 . พนักงานประจำร้าน KAMU (ชิดลม/เพลินจิต/ตึกออลซีซัน)รายได้รวม13,000-15,500รับสมัครด่วน !
ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ - งานชงชา กาแฟ (Barista) เครื่องดื่ม - ดูแลบริหารกิจกรรมของร้านเพื่อส่งเสริมการขายของสาขา - ดูแลลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน - งานอื...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 13,000-15,500 (+ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน อื่นๆ)
12 ธ.ค. 61
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ