เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดพิมพ์เอกสารงานของฝ่ายขาย - ออกเอกสารสั่งซื้อสินค้า - ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท - ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ธุรการงานต่างๆ ให้ฝ่ายขาย

บริษัท เอสเค ควอลิตี้ ทูลส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000+ บาท
17 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ