JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง
1. การเตรียมและตรวจสอบเอกสาร/ใบขอซื้อ/ ดำเนินการจัดซื้อให้ทันตามความต้องการ 2. สรรหาคู่ค้ารายใหม่ 3. เจรจาขอเครดิต 4. งานประเมินผู้ขาย/ พัฒนาผู้ขาย 5. ควบคุม ปฏิบัติและตรวจสอบการรับจ่ายสินค้าคงคลั...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
2 . เลขานุการและตรวจสอบ
ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และอืนๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม / วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
ออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์พัฒนางานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วางแผนและควบคุมงาน งานตรวจสอบและประสานงาน งานบริการ

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าทีมช่าง/ช่างชิลเลอร์/ช่างดักส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างเชื่อมรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค 3 อัตรา - ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อมเครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมระยอง - ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่โรงงานเขตอำเภอเมือง จังห...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล/HRM Officerรับสมัครด่วน !
การสรรหา การทำสัญญาจ้าง แรงงานสัมพันธ์ ประเมินผล งานเงินเดือน กิจกรรมต่างๆ ดูแลพนักงานและความเรียบร้อยภายในบริษัท

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ